Malaikat Mengangkat Gadanya dan Dihantamkan Pada Tubuh Si Mayit Saat Lakukan Ini

Malaikat Yang Masuk Sebelum Munkar Dan Nakir. Abdullah bin Salam meriwayatkan:

Sebelum Malaikat Munkar dan Nakir datang maka ada seorang malaikat yang lebih dulu mendatangi mayit. Malaikat ini wajahnya cemerlang seperti matahari, namanya Malaikat Rumman.

Ia duduk didekat mayit sambil berkata:

"Tulislah perbuatanmu dari yang baik maupun yang buruk!". Lantas mayit itu bertanya: "Dimana aku menulisi?. Mana pena dan tintaku?". Malaikat itu berkata:

"Air liurmu adalah tintamu, jarimu sebagai penamu". Mayit kemudian bertanya lagi: "Di atas apa aku menulis, padahal aku tidak mempunyai buku?". Malaikat tadi merobek kain kafannya sepotong lalu memberikan kepadanya, seraya berkata: "Ini adalah bukumu dan tulislah".

Kemudian mayit menulisi seluruh amal yang pernah dilakukan semasa hidup didunia tentang kebaikannya. Ketika sampai pada kejelekannya ia merasa malu untuk menulisnya. Malaikat lantas bertanya: "Wahai orang yg bersalah, kenapa kamu tidak merasa malu kepada Dzat Yang Menciptakanmu dalam melakukan keburukan didunia, sekarang kamu merasa malu kepadaku". Malaikat itu langsung mengangkat gadanya dan dihantamkan pada tubuh si mayit.

Setelah dihantam gada, si mayit berkata: "Bangunkanlah aku sehingga aku menulisi kejelekanku". Akhirnya si mayit menulisi segala perbuatannya, yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya malaikat memerintahkan mayit untuk melipat bukunya dan menempelnya. Si mayit lantas bertanya: "Dengan apa aku menstempelnya, padahal aku tidak mempunyai stempel?" Malaikat berkata: "Stempellah buku catatan amalmu itu dengan kukumu. Akhirnya mayit menstempel buku catatan amalnya dengan kukunya. Kemudian si mayit menggantungkan buku itu dilehernya sampai hari kiamat. Sebagaimana keterangan dalam firman Allah Ta'ala:

"Dan tiap-tiap manusia telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka". (Surah Al-Isra': 13)

Setelah itu, masuklah Malaikat Munkar dan Nakir seperti masuknya Malaikat yang pertama. Ketika orang yang ahli maksiat itu melihat bukunya dihari kiamat, maka Allah memerintahkan untuk membacanya. Lalu hamba itu membaca catatan amalnya tentang kebaikan-kebaikannya, ketika sampai pada catatan keburukannya ia berdiam. Allah lantas bertanya: "Kenapa kamu tidak membaca". Hamba itu menjawab: "Aku merasa malu padaMu". Allah kemudian berfirman: "Kenapa kamu tidak malu melakukan maksiat sewaktu didunia, sekarang kamu baru merasa malu padaKu". Si Hamba kemudian menyesal dengan penyesalan yang tiada arti. Setelah itu, Allah berfirman kepada malaikatNya: "Ambillah hamba ini dan belengguhlah, kemudian lemparkanlah dia kedalam neraka".Loading...
loading...

Leave a Comment